Quy định cấp sổ hồng mới nhất bạn cần biết

Sổ hồng là một trong những loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất của cá nhân hoặc tổ chức. Dưới đây thông tin chi tiết quy định cấp sổ hồng mới mà những cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến mua bán đất đai đặc biệt cần lưu ý.

Quy định cấp sổ hồng mới và những điều cần lưu ý

Trong quy định cấp sổ hồng mới, việc phân biệt với sổ hồng cũ và tìm hiểu về điều kiện cấp sổ hồng mới là điều quan trọng nhất.

Phân biệt sổ hồng cũ, sổ hồng mới

Sổ hồng là một tên gọi được sử dụng phổ biến dựa vào màu trang bìa của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền. Tuy nhiên, theo thời gian thì sổ hồng có hai loại: sổ hồng cũ và sổ hồng mới.

Trước ngày 10/12/2009, ở Việt Nam có hai loại giấy chứng nhận về lĩnh vực đất đai bao gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa màu đỏ nên được gọi tắt là Sổ đỏ) và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Từ ngày 10/12/2009 đến nay, sau Nghị định 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực, Nhà nước quyết định sẽ chỉ ban hành một loại giấy chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền hợp pháp với tên gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Đây cũng chính là Sổ hồng mới vì màu sắc của bìa cũng giống như Sổ hồng cũ, nhưng tên gọi được thay đổi là sự hợp nhất giữa sổ đỏ và sổ hồng đã tồn tại trước đó.

Quy dinh cap so hong moi
Phân biệt sổ hồng cũ và sổ hồng mới

Điều kiện cấp sổ hồng theo quy định cấp sổ hồng mới

Cũng giống như sổ đỏ và sổ hồng cũ, sổ hồng mới cũng có những điều kiện cần và đủ để có thể cấp theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định của Điều 100 Luật Đất đai 2013, điều kiện để cấp sổ hồng mới có 2 trường hợp: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất và Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Trường hợp 1: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 100 Luật Đất đai 2013

– Đối với các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định sẽ được cấp sổ hồng mới và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có một trong số các loại giấy tờ sau:

+ Giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách về đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

+ Các giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; các giấy tờ giao nhà tình nghĩa, tình thương gắn liền với đất;

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất ở được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993

+ Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; các giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp như: văn tự mua bán, bằng khoán điền thổ… ;

+ Các giấy tờ khác được xác lập theo quy định của Chính phủ trước ngày 15/10/1993 như: sổ kiến điền, sổ mục kê đất…

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong những giấy tờ trên nhưng lại ghi tên người khác trên giấy tờ, thì phải có kèm theo điều kiện:

+ Có các giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của hai bên: hợp đồng/văn tự mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng đến ngày Luật Đất đai 2013 ban hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

+ Tại đất không có tranh chấp.

Ở điều kiện này không phải nộp tiền sử dụng đất

– Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo các giấy tờ:

+ Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân

+ Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án

+ Văn bản công nhận kết quả hòa giải thành

+ Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã thi hành.

Tuy nhiên, ở điều kiện này nếu chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao hoặc cho thuê bởi Nhà nước từ ngày 15/10/1993 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận. Nếu chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định pháp luật.

quy dinh cap so hong moi (1)
Điều kiện cấp sổ hồng

Trường hợp 2: Không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013

Ở trường hợp này, vì không có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nên tùy vào thời gian sử dụng, mục đích sử dụng và tình trạng tranh chấp của đất mà có những quy định cấp sổ hồng mới khác nhau.

Căn cứ vào Điều 101 Luật Đất đai 2013, quy định nếu các hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất vẫn được cấp sổ hồng với điều kiện như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện:

+ Đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2014;

+ Có hộ khẩu thường trú tại địa phương;

+ Trực tiếp sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

+ Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp.

– Hộ gia đình, cá nhân có thể phải nộp tiền sử dụng đất nếu:

+ Đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2014;

+ Đất đang sử dụng không bị vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai;

+ Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất phù hợp với quy hoạch tại địa phương và không có tranh chấp.

Thủ tục trong quy định cấp sổ hồng mới

Tại từng thời điểm mà quy định cấp sổ hồng mới sẽ thực hiện các thủ tục khác nhau. Dưới đây là chi tiết về thủ tục cấp sổ hồng mới, bao gồm các bước: chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, thực hiện nghĩa vụ tài chính và chờ nhận sổ hồng.

Các giấy tờ cần chuẩn bị theo quy định cấp sổ hồng mới

Để thực hiện thủ tục theo đúng quy định cấp sổ hồng mới, theo Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT bạn cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ sau:

Trường hợp xin cấp sổ hồng mới lần đầu:

– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu 04a/ĐK;

– Đối với trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải chuẩn bị một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 (nêu trên);

– Đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở thì phải nộp một trong những giấy tờ quy định tại Điều 31 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp cấp sổ hồng mới khi sang tên, chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế:

– Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu 09/ĐK

– Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã công chứng

– Bản gốc sổ hồng đã cấp

Ngoài ra cần chuẩn bị các giấy tờ tùy thân photo công chứng như: chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu, sổ hộ khẩu

Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ làm sổ hồng, bạn có thể đến UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc các Văn phòng đăng ký đất đai để nộp hồ sơ đăng ký cấp sổ hồng theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các cơ quan này sẽ chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền cấp cao hơn để xử lý hồ sơ của bạn. Theo Điều 105 Luật Đất đai 2013, các cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng mới bao gồm:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao;

– Ủy ban nhân dân cấp huyện: cấp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam;

– Sở Tài nguyên và Môi trường: cấp sổ hồng trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại các loại Giấy chứng nhận này.

Xem thêm một số kiến thức khác về sổ hồng:

Nộp phí thuế theo quy định cấp sổ hồng mới

Các loại phí, thuế cần nộp khi đăng ký cấp sổ hồng mới bao gồm:

Nếu đăng ký cấp sổ hồng lần đầu:

+ Tiền sử dụng đất (nếu có)

+ Phí cấp Giấy chứng nhận: tùy theo từng địa phương mà có mức thu khác nhau

Nếu đăng ký sang tên sổ hồng:

+ Lệ phí trước bạ

+ Thuế thu nhập cá nhân

quy dinh cap so hong moi (2)
Nộp thuế, phí theo quy định cấp sổ hồng mới

Chờ nhận kết quả thực hiện hồ sơ theo quy định cấp sổ hồng mới

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định tại Khoản Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

– Không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các vùng miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

– Thời gian trên không tính vào các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật, thời gian tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận, thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và thời gian xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về sử dụng đất, thời gian trưng cầu giám định.

Trên đây là thông tin chi tiết về quy định cấp sổ hồng mới. Nhaphonet.vn hi vọng đây là những thông tin đầy đủ về quy định cấp hồng mới dành cho bạn.
Mọi thắc mắc khác vui lòng liên hệ: 1900 0357 để được giải đáp.

Chuyên mục: Tin tức bất động sản