Sàn giao dịch bất động sản Nhà Phố Net

Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động Trung tâm thương mại số và dich vụ bất động sản nhaphonet.vn

 

I Nguyên tắc chung

Trung tâm thương mại số và dịch vụ bất động sản NHAPHONET.VN do CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM TOÀN CẦU làm chủ sở hữu. NHAPHONET.VN là một trung tâm thương mại số hàng đầu về bất động động sản và dịch vụ hướng đến sản phẩm có giá trị lớn tiền làm chủ đạo. các sản phẩm trên Nhaphonet.vn là cầu nối thông tin trong và ngoài nước cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu về bất động sản và các dịch vụ khác liên quan hàng đầu đến bất động sản trên toàn bộ lãnh thổ 63 tỉnh/thành phố.
Thành viên của NHAPHONET.VN là các cá nhân, tổ chức đã đăng ký thành viên có hoạt động thương mại hợp pháp, phải đăng ký kê khai các thông tin cá nhân bắt buộc trước khi được ban quản trị NHAPHAPHO.VN chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do NHAPHAPHO.VN cung cấp.Thành viên tham gia NHAPHAPHO.VN được quyền tự do tìm hiểu và thỏa thuận với bên có nhu cầu trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
Bất động sản, dịch vụ liên quan đến bất động sản trong các nội dung tin, banner quảng cáo… được cung cấp và giới thiệu trên NHAPHAPHO.VN phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

II Quy định chung
Quy chế này được xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam hiện hành và áp dụng cho các thành viên đăng ký tham gia, sử dụng dịch vụ đăng tin, đăng banner quảng cáo,… trên nhaphonet.vn.
Tất cả Thành viên khi tham gia vào nhaphonet.vn có trách nhiệm nghiên cứu quy chế hoạt động của Nhaphonet.vn và chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hoạt động, tin, banner quảng cáo … đã đăng trên nhaphonet.vn.
Thành viên tham gia nhaphonet.vn hay người sử dụng dịch vụ của nhaphonet.vn là người có nhu cầu đăng tin bán, cho thuê, mua, thuê bất động sản và các dịch vụ khác. Các thành viên được phép đăng tin sau khi đã kê khai thông tin bắt buộc hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký thành viên theo đúng quy định của nhaphonet.vn.
Người đăng tin phải là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện của pháp luật và Quy chế này, bao gồm và không giới hạn như:
– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
– Tuân thủ các điều khoản trong Quy chế của nhaphonet.vn.
– Bảo vệ tài khoản, mật khẩu đăng nhập và giám sát các thông tin liên quan đến tài khoản của mình. Chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp tài khoản của Người đăng tin được sử dụng bởi bất cứ ai mà Người đăng tin cho phép truy cập và sử dụng.
– Toàn bộ thông tin Người đăng tin cung cấp cho nhaphonet.vn là chính xác, đầy đủ, và được cập nhật kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.