Loại nhà đất
Nhà riêng
Địa điểm
Quận 12
Mức giá
Tất cả mức giá
Diện tích
Tất cả diện tích
Loại nhà đất
Nhà riêng
Địa điểm
Quận 12
Mức giá
Tất cả mức giá
Diện tích
Tất cả diện tích
 • Đã xác thực
 • 1 tháng trước
4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3.7 tỷ 73m2 ~50.68 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 1 tháng trước
4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3.7 tỷ 73m2 ~50.68 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 1 tháng trước
4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3.7 tỷ 73m2 ~50.68 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 1 tháng trước
4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3.7 tỷ 73m2 ~50.68 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 1 tháng trước
4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 4.3 tỷ 73m2 ~58.9 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 1 tháng trước
4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 4.3 tỷ 73m2 ~58.9 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 1 tháng trước
4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 4.3 tỷ 73m2 ~58.9 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 1 tháng trước
4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM

4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM

 • 4.3 tỷ 73m2 ~58.9 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
4 x 18 Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3 tỷ 73m2 ~41.1 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
4 x 18 Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3 tỷ 73m2 ~41.1 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 1 tháng trước
4 x 18 Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

4 x 18 Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3 tỷ 73m2 ~41.1 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
HXH 4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

HXH 4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3.7 tỷ 73m2 ~50.68 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
HXH 4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

HXH 4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3.7 tỷ 73m2 ~50.68 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
HXH 4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

HXH 4 x 18 2 Tầng Đẹp Long Lanh nhỉnh 3 tỷ An Phú Đông Quận 12 TPHCM.

 • 3.7 tỷ 73m2 ~50.68 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

PHÂN KHÚC NHÀ Ở KHU VỰC AN PHÚ ĐÔNG - DÀNH CHO KHÁCH Q12 - An Phú Đông 25 Quận 12 TPHCM - DT 73m2 nhà 2 tầng 4 x18 = 3 tỷ 7 Còn TL + Diện tích 72m2,...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
Bán đất tặng nhà 5x25m HXT An Phú Đông, Quận 12 đang cho thuê, giá đầu tư.

Bán đất tặng nhà 5x25m HXT An Phú Đông, Quận 12 đang cho thuê, giá đầu tư.

 • 4.69 tỷ 125m2 ~37.52 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

🌈 Bán đất tặng nhà C4 hẻm xe tải ngủ trong nhà - phường An Phú Đông, Quận 12 giá đầu tư. Lh: 0939216611 Đức Thọ. - Diện tích: 5 x 25m. - Nhà C4 đang cho thuê. Còn khá...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
Biệt Thự Khủng 350m2 có 6 tỷ x An Phú Đông Q12 TPHCM - Bán Gấp.

Biệt Thự Khủng 350m2 có 6 tỷ x An Phú Đông Q12 TPHCM - Bán Gấp.

 • 6.5 tỷ 350m2 ~18.57 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG PHỤNG DƯỠNG MẸ GIÀ - NAY BÁN VỀ QUÊ - CHƯA QUA ĐẦU TƯ - CẦN BÁN GẤP VỀ QUÊ - GIÁ CHO NHÀ ĐẦU TƯ - CÓ 18TRM2 VỊ TRÍ : Khu Phố 1 An...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
Biệt Thự Khủng 350m2 có 6 tỷ x An Phú Đông Q12 TPHCM - Bán Gấp.

Biệt Thự Khủng 350m2 có 6 tỷ x An Phú Đông Q12 TPHCM - Bán Gấp.

 • 6.5 tỷ 350m2 ~18.57 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG PHỤNG DƯỠNG MẸ GIÀ - NAY BÁN VỀ QUÊ - CHƯA QUA ĐẦU TƯ - CẦN BÁN GẤP VỀ QUÊ - GIÁ CHO NHÀ ĐẦU TƯ - CÓ 18TRM2 VỊ TRÍ : Khu Phố 1 An...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
Biệt Thự Khủng 350m2 có 6 tỷ x An Phú Đông Q12 TPHCM - Bán Gấp.

Biệt Thự Khủng 350m2 có 6 tỷ x An Phú Đông Q12 TPHCM - Bán Gấp.

 • 6.5 tỷ 350m2 ~18.57 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG PHỤNG DƯỠNG MẸ GIÀ - NAY BÁN VỀ QUÊ - CHƯA QUA ĐẦU TƯ - CẦN BÁN GẤP VỀ QUÊ - GIÁ CHO NHÀ ĐẦU TƯ - CÓ 18TRM2 VỊ TRÍ : Khu Phố 1 An...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 5 tháng trước
Bán nhà An Phú Đông 25 Phường An Phú Đông Q.12, 1 trệt 3 lầu, Hẻm ôtô, giá giảm còn 6,95 tỷ

Bán nhà An Phú Đông 25 Phường An Phú Đông Q.12, 1 trệt 3 lầu, Hẻm ôtô, giá giảm còn 6,95 tỷ

 • 6.95 tỷ 92m2 ~75.54 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán nhà AP.Đông 25 PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG quận 12, 1 trệt 3 lầu, hẻm 5m, giá giảm còn 6,95 tỷ D.Tích 92m2, Ngan 5.8x16m, Tương lai là MT đường, 20m ra ĐƯỜNG chính Nhà 1 trệt 3 lầu, 3...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

 • Đã xác thực
 • 6 tháng trước
Bán GẤP nhà 5.5x25m HXT An Phú Đông, Quận 12, nhỉnh 4 tỷ bao đầu tư. Lh: Thọ

Bán GẤP nhà 5.5x25m HXT An Phú Đông, Quận 12, nhỉnh 4 tỷ bao đầu tư. Lh: Thọ

 • 4.75 tỷ 136m2 ~34.93 triệu/m2
 • Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh

Bán GẤP đất tặng nhà C4 hẻm xe tải ngủ trong nhà - phường An Phú Đông, Quận 12: - Diện tích: 5.5 x 25m. - Nhà C4 còn khá mới và chắc chắc, về ở ngay. - Nhà có...

Đường An Phú Đông 25, Quận 12, Hồ Chí Minh