THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TỪ 01/03/2022

Quyết định 94/QĐ-BXD ngày 28/02/2022 công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Thứ nhất, thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (mã số 1.002643) sẽ thay thế cho thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư tại Quyết định 832/QĐ-BXD ngày 29/8/2016. Thời hạn giải quyết là 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thứ hai, thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư (mã số 1.002630) sẽ thay thế cho thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư tại Quyết định 832/QĐ-BXD ngày 29/8/2016. Thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý, đối với các thủ tục nêu trên sẽ sử dụng các mẫu đơn, tờ khai sau đây:
– Đơn đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ).
– Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản (theo Mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 02/2022).
– Báo cáo quá trình thực hiện dự án bất động sản (theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022).
_____________________
“NHAPHONET.VN”
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 097.162.5969
275608973_128751303029271_5365098653736538031_n
Chuyên mục: Tin tức bất động sản