SỐT ĐẤT HẠ NHIỆT CÓ THỂ LÀ KHỞI PHÁT HIỆN TƯỢNG SỐT GIÁ TRONG NĂM 2022

Theo báo cáo của các địa phương, hiện tượng sốt đất đã hạ nhiệt, khó có nguy cơ xảy ra “bong bóng” bất động sản. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng đây vẫn có thể là sự khởi phát của cơn sốt giá bất động sản trong năm 2022.
Báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 4.2021 của Bộ Xây dựng cho thấy, trong năm 2021, các dự án bất động sản mới được cấp phép tiếp tục giảm so với các năm 2020 khiến nguồn cung bất động sản, nhà ở đặc biệt là nhà ở dành cho đối tượng thu nhập thấp không nhiều.
Theo đó, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, cả nước có 252 dự án với 99.958 căn hộ được cấp phép (bằng khoảng 34% so với năm 2020); có 1.046 dự án với 299.075 căn hộ đang được triển khai xây dựng (bằng khoảng 88,5% so với năm 2020); có 172 dự án với 24.027 căn hộ đã hoàn thành xây dựng (bằng khoảng 59,7% so với năm 2020).
Đối với dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cả nước có 9 dự án được cấp phép mới với quy mô 5.763 căn hộ; có 16 dự án với 3.046 căn hộ đã hoàn thành xây dựng; có 9 dự án với 2.127 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo thông báo của các sở xây dựng.
Hiện tượng tăng giá đất nền nóng cục bộ cũng nhanh chóng hạ nhiệt sau khi Chính Phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường có các văn bản chỉ đạo để chính quyền địa phương kịp thời đưa ra các thông báo cảnh báo cũng như công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn
_____________________
“NHAPHONET.VN”
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 097.162.5969
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'Sốt đất hạ nhiệt có thể là khởi phát của của hiện tượng "sốt giá" trong năm 2022? IOUPHONET O 1217 NEWS www.nhaphonet.vn'
Chuyên mục: Tin tức bất động sản