“ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT”: CẦN THẬN TRỌNG KHI ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC THAY MÌNH.

Đã xảy ra một câu chuyện hy hữu trong đấu giá quyền sử dụng đất ở tỉnh Lâm Đồng và cho đến nay, vướng mắc về việc xử lý khoản tiền đặt trước tại phiên đấu giá này vẫn chưa có hướng giải quyết.
Nộp thay tiền đặt trước cho người khác đấu giá.
Sở Tư Pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 09/10/2020, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 84/2020/HDDVTHA, tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 181, Tờ bản đồ 40 đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (tài sản kê biên của ông Hồ Bảo Thái)
Ngày 13/11/2020, bà Lê Hoàng Phương Lê đăng ký tham gia đấu giá.
Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Điệp nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng giao dịch Đà Lạt với số tiền 5,1 tỷ đồng, tương ứng với số tiền đặt trước để tham gia đấu giá Thửa dất số 181, Tờ bản đồ 40 đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Theo phạm vi ủy quyền là bên B được quyền thay mặt và nhân danh bên A liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản Thửa đất số 181, Tờ bản đồ 40 đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo hồ sơ VPCC Phạm Lan Anh cung cấp, bà Lê Hoàng Phương đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng và được công chứng viên VPCC Phạm Lan Anh chứng nhận ngày 28/10/2020, số công chứng 5692, quyển số 01TP/CC/HDDGD; các bản gốc được chuyển cho bên được ủy quyền để yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp nhận vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.
Liên quan đến việc đấu giá tài sản nêu trên, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã có văn bản gửi Sở Tư Pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp xin ý kiến giải quyết khoản tiền đặt trước của khác hàng tham gia.
Chưa có ý kiến thống nhất về hướng xử lý tiền đặt trước.
Cục Bổ trợ tuwphaos, Bộ Tư pháp cho rằng để có cơ sở xác định bà Lê Hoàng Phương Lê có đủ điều kiện tham gia đấu giá hay không khi được bà Nguyễn Thị Điệp nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thay cho bà Lê như nêu trong Công văn số 72/ĐGTS thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng cần kiểm tra, xác minh nội dung giấy nộp tiền của bà Điệp nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng có phải là nộp thay tiền của bà Điệp nộp vào tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng có phải là nộp thay tiền đặt trước tham gia đấu giá cho bà Lê hay không.
Trường hợp nội dung giấy nộp tiền của bà Điệp không thể hiện nộp thay tiền đặt trước cho bà Lê và không có bất kỳ văn bản hay giấy tờ nào thể hiện bà Điệp đồng ý nộp tiền đặt trước cho bà Lê và không có bất kỳ văn bản hay giấy tờ nào thể hiện bà Điệp đồng ý nộp tiền đặt trước thay cho bà Lê để tham gia đấu giá thì bà Lê được coi là chưa nộp tiền đặt trước theo quy định. Do đó, bà Lê không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định. Khoản tiền mà bà Điệp nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không được coi là tiền đặt trước tham gia đấu giá do đó không được xử lý theo quy định của Luật đấu giá tài sản không được coi là tiền đặt trước tham gia đấu giá do đó không được xử lý theo quy định đấu giá tài sản.
Từ thực tiễn nêu trên, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện để giải quyết dứt điểm vụ việc, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan.
_____________________
“NHAPHONET.VN”
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 097.162.5969
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'NHAPHONET BẢN TIN NÓNG "ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẦN THẬN TRỌNG KHI ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI KHÁC NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC THAY MÌNH NHAPHONET.VN'
Chuyên mục: Tin tức bất động sản