Cách tính giá trị của một bất động sản sau khi sửa chữa

Giá trị sau khi sửa chữa cho các nhà đầu tư bất động sản biết giá trị của một bất động sản đầu tư tiềm năng sau khi đã thực hiện cải tạo. Để tính toán giá trị này, bạn sẽ cần đến hai yếu tố là giá trị hiện tại dựa trên điều kiện thị trường địa phương và chi phí sửa chữa nhà.

Cách tính giá trị của bất động sản sau khi sửa chữa

Việc xác định giá trị của bất động sản sau khi sửa chữa phụ thuộc vào hai biến số: giá trị hiện tại của bất động sản đối tượng (trước khi sửa chữa) và chi phí của mọi sửa chữa bạn định thực hiện đối với bất động sản này.

Công thức là:

Giá trị của bất động sản sau khi sửa chữa = Giá trị hiện tại của tài sản + Chi phí sửa chữa

Ví dụ: Bạn muốn tính giá trị của căn nhà bạn định đầu tư (kí hiệu A). Bạn tìm thấy 5 bất động sản gần đó được bán với giá 3 tỷ đồng, 3,75 tỷ đồng, 4 tỷ đồng, 4,5 tỷ đồng và 4,75 tỷ đồng. Sau đó ước tính chi phí sửa chữa của căn nhà là 1,75 tỷ đồng. Từ đó, giá trị của A sau khi sửa chữa sẽ là:

A = [( 3 + 3,75 + 4 + 4,5 + 4,75) : 5 )] + 1,75 = 5,75 tỷ đồng

Ước tính giá trị sửa chữa

Để ước tính được giá trị hiện tại của tài sản, bạn có thể phân tích các bất động sản khác có cùng thuộc tính để so sánh được, ví dụ như diện tích, khu vực, đặc điểm… Sau đó hãy lấy giá trị trung bình của giá bán các bất động sản đó để ước tính giá trị hiện tại của tài sản mà bạn định đầu tư. Ngoài ra, bạn còn có thể tính giá trung bình trên mỗi mét vuông của bất động sản đã bán và áp dụng cho bất động sản đầu tư của bạn.

Sau đó, bạn bắt đầu ước tính chi phí thực hiện những sửa chữa của tài sản. Bằng cách tham khảo ý kiến của một số nhà thầu xây dựng khác nhau và nhờ họ cung cấp bảng giá cho các hạng mục sửa chữa, bao gồm chi phí nhân công và nguyên vật liệu

Chuyên mục: Tin Tức
Nhà Phố Net