ÔNG NGUYỄN CÔNG LINH – NHÀ MÔI GIỚI BĐS XUẤT SẮC 2021 CHÍNH THỨC ĐẦU QUÂN

ÔNG NGUYỄN CÔNG LINH – NHÀ MÔI GIỚI BĐS XUẤT SẮC 2021 CHÍNH THỨC ĐẦU QUÂN
“Nhà môi giới Bất động sản cho thuê xuất sắc năm 2021” sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc Cho thuê và Phát triển Hệ thống Nhượng quyền Môi giới Bất động sản Chuyên nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Nam Toàn cầu.
_____________________
“NHAPHONET.VN”
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 097.162.5969
Tập đoàn Việt Nam Toàn Cầu bổ nhiệm tân Giám đốc Cho thuê - 1
Chuyên mục: Tin tức bất động sản