Tại sao tôi không tải được ảnh lên khi đăng bài?

1. Tại sao tôi không tải được ảnh lên khi đăng bài?

Một số hình ảnh có kích thước hoặc dung lượng ảnh lớn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tải hình ảnh lên website. 

Bạn khắc phục tình trạng này bằng cách thực hiện nén ảnh để giảm dung lượng và điều chỉnh lại kích thước cho phù hợp.

Để thực hiện nén ảnh online miễn phí, bạn có thể truy cập các website nén ảnh như imagecompressor.com và tinyjpg.com (với ảnh có định dạng jpg) và tinypng.com (với ảnh có định dạng png).

Hướng dẫn nén ảnh online nhanh chóng chỉ với 3  bước đơn giản:

a, Hướng dẫn nén ảnh với imagecompressor.com:

  • Bước 1: Truy cập website nén ảnh online miễn phí imagecompressor.com.
  • Bước 2: Chọn “tải tệp lên” để tải hình  ảnh cần nén lên. Có thể chọn và tải lên nhiều hình ảnh cùng lúc.

z3753599636744 572eadc6f7028db39f221cb4cee57df3 min

  • Bước 3: Đợi trang web nén ảnh và giảm dung lượng ảnh, bấm vào tải xuống để lưu ảnh về máy.

z3753601387974 2c5eee3f1fe1b1d44858b0d791364f4d min

b, Hướng dẫn nén ảnh với tinypng.com

  • Bước 1: Truy cập website nén ảnh tinyjpg.com (với ảnh có định dạng jpg) và tinypng.com (với ảnh có định dạng png).
  • Bước 2: Chọn “Drop your WebP, PNG or JPEG files here!” để tải hình ảnh lên. Có thể chọn và tải lên nhiều hình ảnh cùng một lúc.

z3753634592926 0439d9903d808a7f256b7a4c12952aa8 min

  • Bước 3: Đợi trang web nén và giảm dung lượng ảnh (trang web hiển thị dung lượng ảnh mới và phần trăm dung lượng giảm), click vào nút Download để tải và lưu ảnh về máy. 

z3753637404474 b1397e5cb3d79400aabfc3e47a7cb2fa min

2. Kích thước và dung lượng hình ảnh tốt nhất trong tin đăng là bao nhiêu?

Để tin đăng có chất lượng tốt nhất, bạn nên sử dụng hình ảnh có kích thước khuyến nghị sau: 

  • Dung lượng ảnh tối đa: 5MB
  • Chiều rộng tối đa: 1280px
  • Tỉ lệ khung ảnh (chiều rộng : cao) là 16:9 
Chuyên mục: Câu hỏi thường gặp
Nhà Phố Net