Quy hoạch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2030

Phạm vi, tính chất lập quy hoạch Tây Ninh

Kế hoạch quy hoạch tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn 2021 – 2030 tập trung vào lập quy hoạch thành phố Tây Ninh. Theo đó phạm vi lập quy hoạch thành phố Tây Ninh bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố, có diện tích tự nhiên là 139,92 km², được giới hạn bởi:

  • Phía đông giáp huyện Dương Minh Châu
  • Phía tây giáp huyện Châu Thành
  • Phía nam giáp thị xã Hòa Thành
  • Phía bắc giáp huyện Tân Biên và Tân Châu.

Tính chất lập quy hoạch:

  • Là đô thị trung tâm về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của tỉnh với đầu mối công nghiệp dịch vụ đa lĩnh vực trong tỉnh.
  • Là đô thị sinh thái – kinh tế, bền vững; phát triển chủ yếu là dịch vụ – thương mại – du lịch, phát triển công nghiệp chủ yếu là công nghiệp sạch.

quy hoạch Tây Ninh

Chuyên mục: Quy hoạch