Quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

Số quyết định:  5335/QĐ-UBND

Tỉnh/TP:  TP. Hà Nội

Quận/Huyện:  Huyện Phúc Thọ

Địa chỉ:  huyện Phúc Thọ

Hồ sơ bản vẽ:

Bản vẽ hiện trạng

Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch huyện Phúc Thọ

Bản vẽ Quy hoạch giao thông

Quy hoạch huyện Phúc Thọ 2

Chuyên mục: Quy Hoạch