,

QR Code -0932599119

Phạm Như Hiếu

0932599119

Đã xác thực SĐT Đã xác thực email

Thành viên từ: 30/12/2022

Chuyên khu vực: Đà Nẵng

Số lượng giao dịch: 20 giao dịch

Kinh nghiệm: 3 năm

Giới thiệu

CHUYÊN BẤT ĐỘNG SẢN MIỀN TRUNG
Xem thêm

8

Cần bán

0

Cho thuê

8

Tổng tin

Huy hiệu

Nhà môi giới tin cậy
Nhà môi giới đã xác thực số điện thoại và email

Chưa có bộ sưu tập nào.