Loại nhà đất
Nhà riêng
Địa điểm
Bình Phước
Mức giá
Tất cả mức giá
Diện tích
Tất cả diện tích
Loại nhà đất
Nhà riêng
Địa điểm
Bình Phước
Mức giá
Tất cả mức giá
Diện tích
Tất cả diện tích
 • Đã xác thực
 • 37 phút trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì – Lộc Ninh – Bình Phước- Diện tích : 34ha. Gía bán : 120 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì – Lộc Ninh – Bình Phước- Diện tích : 34ha. Gía bán : 120 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. có 20heta có sổ do nhà máy , Gía bán toàn bộ : 120 tỷ Sổ 1: Nhà Máy...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 37 phút trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì lộc phú– Lộc Ninh – Bình Phước.TDT=: 34ha. Gía bán : 125 tỷ . LH 0933 985 116 HOÀNG

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì lộc phú– Lộc Ninh – Bình Phước.TDT=: 34ha. Gía bán : 125 tỷ . LH 0933 985 116 HOÀNG

 • 125 tỷ 35000m2 ~3.57 triệu/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc phú – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 124 tỷ Sổ 1: Nhà Máy Sản xuất tinh Bột Mỳ, Diện tích :...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 37 phút trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ Sổ 1: Nhà Máy Sản xuất tinh Bột Mỳ, Diện tích :...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 47 phút trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì – Lộc Ninh – Bình Phước- Diện tích : 34ha. Gía bán : 120 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì – Lộc Ninh – Bình Phước- Diện tích : 34ha. Gía bán : 120 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. có 20heta có sổ do nhà máy , Gía bán toàn bộ : 120 tỷ Sổ 1: Nhà Máy...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 47 phút trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì – Lộc Ninh – Bình Phước- Diện tích : 34ha. Gía bán : 120 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì – Lộc Ninh – Bình Phước- Diện tích : 34ha. Gía bán : 120 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. có 20heta có sổ do nhà máy , Gía bán toàn bộ : 120 tỷ Sổ 1: Nhà Máy...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 3 tuần trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ Sổ 1: Nhà Máy Sản xuất tinh Bột Mỳ, Diện tích :...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 3 tuần trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ Sổ 1: Nhà Máy Sản xuất tinh Bột Mỳ, Diện tích :...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 3 tuần trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ Sổ 1: Nhà Máy Sản xuất tinh Bột Mỳ, Diện tích :...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ Sổ 1: Nhà Máy Sản xuất tinh Bột Mỳ, Diện tích :...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì – Lộc Ninh – Bình Phước- Diện tích : 34ha. Gía bán : 120 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì – Lộc Ninh – Bình Phước- Diện tích : 34ha. Gía bán : 120 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. có 20heta có sổ do nhà máy , Gía bán toàn bộ : 120 tỷ Sổ 1: Nhà Máy...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 2 tháng trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ Sổ 1: Nhà Máy Sản xuất tinh Bột Mỳ, Diện tích : 196,982 m2...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 3 tháng trước
NHÀ ĐẸP - GIÁ TỐT - BÁN NHÀ Vị Trí Đẹp Tại Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước.

NHÀ ĐẸP - GIÁ TỐT - BÁN NHÀ Vị Trí Đẹp Tại Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước.

 • 1.7 tỷ 80m2 ~21.25 triệu/m2
 • Đồng Xoài, Bình Phước

NHÀ ĐẸP - GIÁ TỐT - BÁN NHÀ Vị Trí Đẹp Tại Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước * NHÀ ĐẸP - GIÁ SIÊU ĐẦU TƯ * - Địa chỉ: Nhà mặt tiền số 79 Ông Thanh, P. Tân Xuân,...

Đồng Xoài, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 4 tháng trước
Chính chủ cần bán nhà đất Ấp 6, xã An Khương, Huyện Hớn Quản, Bình Phước.

Chính chủ cần bán nhà đất Ấp 6, xã An Khương, Huyện Hớn Quản, Bình Phước.

 • 1.7 tỷ 3003m2 ~566 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 12, Hớn Quản, Bình Phước

Chính chủ cần bán nhà đất Ấp 6, xã An Khương, Huyện Hớn Quản, Bình Phước - Diện tích: 3003,1m2 - Xung quanh đầy đủ tiện ích. Cách UBND xã An Khương 3km, cách sân bay Tecnic cũ 4km. -...

Đường 12, Hớn Quản, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 4 tháng trước
Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột MìLộc Quang – Lộc Ninh – Bình PhướcTổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ

 • 120 tỷ 340000m2 ~352 nghìn VNĐ/m2
 • Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

Bán Nhà Máy Sản Xuất Tinh Bột Mì Lộc Quang – Lộc Ninh – Bình Phước Tổng Diện tích : 34ha. Gía bán toàn bộ : 125 tỷ Sổ 1: Nhà Máy Sản xuất tinh Bột Mỳ, Diện tích :...

Đường 754, Lộc Ninh, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 4 tháng trước
Bán Nhà Biệt Thự Vườn - 300m2, Trung Tâm Hành Chính Đồng Phú, Bình Phước.

Bán Nhà Biệt Thự Vườn - 300m2, Trung Tâm Hành Chính Đồng Phú, Bình Phước.

 • 2.9 tỷ 300m2 ~9.67 triệu/m2
 • Đường Nguyễn Văn Linh, Đồng Phú, Bình Phước

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN LÔ BIỆT THỰ - 300M2 - LÔ GÓC NGÃ TƯ - FULL THỔ CƯ -Diện tích: 300m2, thích hợp xây biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng. Lô góc ngã tư tuyệt đẹp. - Vị trí trung...

Đường Nguyễn Văn Linh, Đồng Phú, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 5 tháng trước
Cần bán gấp lô đất ngay đảo Đức Liễu. Phía sau Hồ Thác Mơ

Cần bán gấp lô đất ngay đảo Đức Liễu. Phía sau Hồ Thác Mơ

 • 900 triệu 242m2 ~3.72 triệu/m2
 • Bù Đăng, Bình Phước

3 Mặt Vew hồ cực sịn cho ai thích làm du lịch. Diện tích. 266m2- thổ cư 100m2- Sổ Hồng Riêng Tui Cháu của chủ đất, do chủ có tuổi nên chú nhờ tui bán gấp lô đất này Anh...

Bù Đăng, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 5 tháng trước
Cần bán gấp lô đất 2 mặt Vew hồ cực đẹp. sổ sẵn cho ai thích làm du lịch

Cần bán gấp lô đất 2 mặt Vew hồ cực đẹp. sổ sẵn cho ai thích làm du lịch

 • 850 triệu 242m2 ~3.51 triệu/m2
 • Bù Đăng, Bình Phước

Chính chủ cần bán gấp 2 lô đất thổ cư. VIEW hồ cực đẹp. Diện tích. 216m2- sẵn 100m2 thổ cư. sẵn đường điện, bán kính 10p di chuyển nhà dân sầm uất Vị trí. Đảo Đức Liễu- Bù Đăng...

Bù Đăng, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 5 tháng trước
Sở Hữu Ngay Căn Nhà Mặt Tiền Kinh Doanh Đẹp Tại Thị Trấn Bù Đăng

Sở Hữu Ngay Căn Nhà Mặt Tiền Kinh Doanh Đẹp Tại Thị Trấn Bù Đăng

 • 2.6 tỷ 252m2 ~10.32 triệu/m2
 • Bù Đăng, Bình Phước

Sở Hữu Ngay Căn Nhà Mặt Tiền Kinh Doanh Đẹp Tại Thị Trấn Bù Đăng MUA VÀNG THÌ LỖ - MUA THỔ THÌ LỜI – LÔ ĐẤT ĐẸP CÓ 1 KHÔNG 2 -GIÁ SIÊU ĐẦU TƯ Địa chỉ : khu...

Bù Đăng, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 5 tháng trước
Cần bán căn nhà đẹp mới 100% ngay ubnd xã Tân Hưng - Đồng Phú - Bình Phước

Cần bán căn nhà đẹp mới 100% ngay ubnd xã Tân Hưng - Đồng Phú - Bình Phước

 • 1.6 tỷ 250m2 ~6.4 triệu/m2
 • Đồng Phú, Bình Phước

Thông tin mô tả Bán nhà ngay kế bên UBND xã 700m, Trường TH & THCS, Trường Mầm non và cách cây xăng 900m, Khu vực dân cư đông đúc, Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước. Bán nhà mới 100%...

Đồng Phú, Bình Phước

 • Đã xác thực
 • 5 tháng trước
CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ TẠI ĐỒNG XOÀI BÌNH PHƯỚC

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ TẠI ĐỒNG XOÀI BÌNH PHƯỚC

 • 1.7 tỷ 244m2 ~6.97 triệu/m2
 • Đường 1, Đồng Xoài, Bình Phước

Bán đất tặng nhà, cách quốc lộ 14 500m, Gía cả thương lượng, 1 tỷ7 Diện tích.Ngang 8 Dài 32-100m thổ cư Cách chợ, KCN với 10p di chuyển Nhà.1Phòng khách 2 Phòng ngủ 1 phòng vệ sinh 1 phòng...

Đường 1, Đồng Xoài, Bình Phước