Bản đồ sử dụng đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Sơn Dương là một huyện miền núi thuộc tỉnh Tuyên Quang, nằm ở phía nam tỉnh Tuyên Quang, huyện lỵ của huyện là thị trấn Sơn Dương, cách thành phố Tuyên Quang 30 km về phía nam, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 103 km về phía bắc, có vị trí địa lý:

  • Phía Đông giáp huyện Đại Từ và huyện Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên
  • Phía Tây giáp huyện Đoan Hùng và huyện Phù Ninh thuộc tỉnh Phú Thọ
  • Phía Nam giáp huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô và huyện Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
  • Phía Bắc giáp huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.

Huyện Sơn Dương diện tích 790,62 km², dân số là 182.030 người.

Huyện Sơn Dương có 31 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Sơn Dương (huyện lỵ) và 30 xã: Bình Yên, Cấp Tiến, Chi Thiết, Đại Phú, Đông Lợi, Đồng Quý, Đông Thọ, Hào Phú, Hồng Lạc, Hợp Hòa, Hợp Thành, Kháng Nhật, Lương Thiện, Minh Thanh, Ninh Lai, Phú Lương, Phúc Ứng, Quyết Thắng, Sơn Nam, Tam Đa, Tân Thanh, Tân Trào, Thiện Kế, Thương Ấm, Trung Yên, Trường Sinh, Tú Thịnh, Văn Phú, Vân Sơn, Vĩnh Lợi.

quy hoạch Sơn Dương

Huyện Sơn Dương trên google vệ tinh

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Theo Quyết định, Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 78.795,15 ha. Trong đó:

  • Đất nông nghiệp 65.646,35 ha
  • Đất phi nông nghiệp 11.873,28 ha
  • Đất chưa sử dụng 1.275,52 ha

quy hoạch Sơn Dương 2

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Về quy hoạch sử dụng đất, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Sơn Dương đến 2030.

Thị trấn Sơn Dương là một trong 31 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, do đó quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Sơn Dương cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Chuyên mục: Quy hoạch