Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030

Trà Ôn là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long, nằm ở phía Đông của tỉnh Vĩnh Long.

Vvị trí địa lý:

  • Phía Bắc giáp huyện Tam Bình, ranh giới là sông Mang Thít
  • Phía Nam giáp huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
  • Phía Tây giáp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng qua sông Hậu và quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
  • Phía Đông giáp huyện Vũng Liêm.

Huyện nằm về hướng đông, cách thành phố Vĩnh Long khoảng 40 km, nằm cặp sông Hậu, cách Cần Thơ 17 km, trải dài theo sông Măng Thít, đồng thời huyện cũng nằm trên thủy lộ quốc gia huyết mạch giữa đồng bằng nối với Thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ.

Huyện Trà Ôn có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Trà Ôn (huyện lỵ) và 13 xã: Hoà Bình, Hựu Thành, Lục Sĩ Thành, Nhơn Bình, Phú Thành, Tân Mỹ, Thiện Mỹ, Thới Hoà, Thuận Thới, Tích Thiện, Trà Côn, Vĩnh Xuân, Xuân Hiệp.

Quy hoạch Trà Ôn

Huyện Trà Ôn trên google vệ tinh

Mới đây UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Ôn với những nội dụng cụ thể như:

Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm:

  • Diện tích, cơ cấu các loại đất
  • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
  • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể
  • Danh mục các công trình thực hiện trong kỳ quy hoạch

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, huyện Trà Ôn.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

quy hoạch Trà Ôn 2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Trà Ôn

Chuyên mục: Quy hoạch