Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh được thể hiện trong bản đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Bắc Ninh là một tỉnh ở Việt Nam. Bắc Ninh tiếp giáp với vùng trung du Bắc bộ tại tỉnh Bắc Giang. Thành phố Bắc Ninh nằm cách trung tâm Thành phố Hà Nội 30 km về phía đông bắc. Đây là tỉnh có diện tích nhỏ nhất đất nước, với vị trí nằm trong Vùng thủ đô Hà Nội, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Tỉnh cũng nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Việt Nam. Có diện tích vào khoảng 822,68 km².

Vị trí địa lý của tỉnh Bắc Ninh như sau: Phía đông giáp tỉnh Hải Dương; phía tây giáp thủ đô Hà Nội; phía nam giáp tỉnh Hưng Yên; phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh Bắc Ninh có dân số năm 2020 là 1.419.126 người với 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 thành phố và 6 huyện với 126 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 31 phường, 6 thị trấn và 89 xã.

Về quy hoạch, 17/10/2018 Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 1369/QĐ-TTg về phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy họach xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu cụ thể: Quy hoạch xây dựng vùng tinh Bắc Ninh gắn với quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội, tạo thành một cực của tam giác tăng trưởng Hà Nội – Bắc Ninh – Vĩnh Phúc, trở thành đô thị văn minh, hiện đại trong vùng thủ đô và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Quy hoạch mở rộng đô thị trung tâm Bắc Ninh gồm: Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong, giữ vai trò là “đầu tầu và hạt nhân” thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc trung ương, làm cơ sở để xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Là một trong những trung tâm kinh tế của vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nằm trên hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh với trọng tâm là phát triển công nghiệp và dịch vụ, trong đó tập trung vào kinh tế tri thức (giáo dục – đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ), thương mại, công nghiệp công nghệ cao. – Là một đầu mối giao lưu, trung tâm cấp vùng về thương mại, du lịch văn hóa – lịch sử của vùng Thủ đô Hà Nội. – Là một đô thị trong vùng thủ đô phát triển bền vững hướng trí thức và “đô thị thông minh”, định hướng là thành phố trực thuộc trung ương. tới kinh tế. Có vị trí quan trọng về mặt an ninh, quốc phòng.

quy hoach tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoach tỉnh Bắc Ninh2

Tỉnh Bắc Ninh thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

 

quy hoach tỉnh Bắc Ninh3

Kí hiệu các loại đất.

Chuyên mục: Quy hoạch