Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu được thể hiện trong bản đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bạc Liêu là một tỉnh thuộc duyên hải vùng bằng sông Cửu Long, nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực nam của Việt Nam. Có diện tích vào khoảng 2.669  km2, chiếm gần 0,8% diện tích cả nước và đứng thứ 7 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Vị trí địa lý của tỉnh Bạc Liêu như sau: Phía bắc giáp với tỉnh Hậu Giang; phía đông và đông bắc giáp với tỉnh Sóc Trăng; phía  tây nam giáp với tỉnh Cà Mau; phía tây bắc giáp với tỉnh Kiên Giang; phía đông nam giáp với Biển Đông với đường bờ biển dài 56 km.

Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện, trong đó có 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 10 phường, 5 thị trấn và 49 xã (bao gồm 512 khóm, ấp).

Về quy hoạch, theo cổng thông tin điện tử của bộ quy hoạch xây dựng UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định số 327/QĐ-UBND về phê duyệt quy họach xây dựng vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu cụ thể: Định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc tổ chức không gian kinh tế, đô thị – nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan của tỉnh một cách khoa học; kết nối và khai thác hiệu quả lợi thế các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của vùng, khu vực và quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Quy hoạch không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; không gian sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp; không gian du lịch, cảnh quan và không gian mở hài hòa gắn kết nhằm đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường, tạo tiền đề xây dựng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp, đến năm 2030 sẽ trở thành một trung tâm đô thị công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp hiện đại, trung tâm giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao và một số lĩnh vực cấp vùng, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tiểu vùng phía Nam, trục hành lang kinh tế biển Đông và biển Tây của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đến năm 2020, tỉnh Bạc Liêu cơ bản là tỉnh công nghiệp, đến năm 2030 sẽ trở thành một Trung tâm đô thị – công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp hiện đại, phát triển cân bằng và bền vững.

Tỉnh Bạc Liêu sẽ đóng vai trò là một trung tâm kinh tế của tiểu vùng phía Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối giao thông kết nối các trục hành lang kinh tế biển Đông và biển Tây của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh Bạc Liêu sẽ là vùng phát triển nông nghiệp lúa chuyên canh, nông nghiệp đô thị và đánh bắt nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng bảo vệ rừng ngập mặn và sự đa dạng sinh học; vùng phát triển du lịch sinh thái biển, du lịch văn hóa lịch sử đặc trưng của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm đô thị sinh thái và hiện đại.

Vùng phát triển có bản sắc văn hóa truyền thống, có cảnh quan đặc trưng, là vùng có chất lượng cuộc sống tốt, hài hòa và thân thiện với môi trường.

quy hoạch bạc liêu

Tỉnh Bạc Liêu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch bạc liêu 2

Tỉnh Bạc Liêu thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

quy hoạch bạc liêu 3

Kí hiệu các loại đất.

Chuyên mục: Quy hoạch