Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025.

Bà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ở vị trí cửa ngõ ra Biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ, Bà Rịa – Vũng Tàu kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác bằng đường bộ, đường không và đường thủy. Có diện tích khoảng 1.980,8 km².

Vị trí địa lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: Phía bắc giáp tỉnh Đồng Nai; phía tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh; phía đông giáp tỉnh Bình Thuận và Biển Đông; phía nam giáp Biển Đông.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện với 82 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 29 phường, 6 thị trấn và 47 xã.

Về quy hoạch, 11/9/2008 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định số 3064/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng cùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể: Phát huy lợi thế, tiềm năng cửa ngõ duyên hải Đông Nam Bộ – vùng thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát triển toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành địa bàn trung tâm kinh tế biển và đô thị hoá trong vùng để tham gia vào địa bàn cầu nối để hội nhập (theo Nghị quyết 53-NQ/TW); tạo lập không gian phát triển toàn tỉnh theo hướng vừa phát triển các tiềm lực kinh tế vừa đảm bảo chất lượng môi trường sống, tổ chức hài hoà giữa các không gian đầu tư phát triển dân cư, đô thị, công nghiệp, du lịch hạ tầng xã hội – kĩ thuật và phân bổ hợp lí giữa các vùng kinh tế – dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tầm nhìn đến năm 2025 và sau 2025: Bà Rịa – Vũng Tàu là một vùng không gian lãnh thổ phát triển bền vững, là trung tâm kinh tế biển năng động và thịnh vượng của quốc gia, một vùng có môi trường dịch vụ đô thị, dịch vụ du lịch và các hoạt động đầu tư có chất lượng cao, một vùng thiên nhiên duyên hải và biển đảo hấp dẫn của vùng Đông Nam bộ, có vị thế quốc gia – quốc tế.

Định hướng chung: tổ chức không gian theo các phân vùng đầu tư xây dựng – được khoanh định thành các khu vực chức năng gắn với yêu cầu sử dụng đất đai và bảo vệ các khung tự nhiên. Hình thành các trung tâm tăng trưởng và các trục tăng trưởng mới trong tỉnh để lan toả các không gian đầu tư phát triển mới trên địa bàn các huyện và hải đảo (Côn Đảo tại huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc.

quy hoạch Bà Rịa

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

Quy hoạch Bà Rịa 2

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

 

Quy hoạch Bà Rịa 3

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Chuyên mục: Quy hoạch