Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Quảng Yên có thể xác định theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

Quảng Yên là một thị xã ven biển nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 125 km về phía đông, cách TP Hạ Long 40 km về phía tây nam, cách TP Uông Bí 18 km về phía đông nam và cách trung tâm TP Hải Phòng khoảng 20 km về phía đông.

Phía đông thị xã giáp TP Hạ Long và giáp huyện Cát Hải, TP Hải Phòng; phía tây giáp huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; phía nam giáp huyện Cát Hải và quận Hải An thuộc TP Hải Phòng; phía bắc giáp TP Hạ Long và TP Uông Bí.

Thị xã có diện tích 333,70 km², dân số 180.028 người (năm 2019). Toàn thị xã có 19 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 11 phường là Cộng Hòa, Đông Mai, Hà An, Minh Thành, Nam Hòa, Phong Cốc, Phong Hải, Quảng Yên, Tân An, Yên Giang, Yên Hải và 8 xã là Cẩm La, Hiệp Hòa, Hoàng Tân, Liên Hòa, Liên Vị, Sông Khoai, Tiền An, Tiền Phong.

Địa bàn thị xã có nhiều khu công nghiệp (KCN) như KCN Đông Mai, KCN Amata Sông Khoai, KCN Nam Tiền Phong – DEEP C.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất thị xã Quảng Yên có thể xác định theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

quy hoạch Quảng yên

Thị xã Quảng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Quảng yên 2

Chuyên mục: Quy hoạch