Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà được thể hiện trong bản đồ điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thị xã Hương Trà nằm ở khu vực trung tâm tỉnh Thừa Thiên Huế, phía tây bắc thành phố Huế. Thị xã có diện tích 392,32 km², dân số năm 2020 là 72.677 người, mật độ dân số đạt 185 người/km².

Vị trí cụ thể của thị xã Hương Trà như sau: phía đông giáp thành phố Huế; phía tây giáp huyện Phong Điền với ranh giới là sông Bồ; phía nam giáp thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới; phía bắc giáp huyện Quảng Điền với ranh giới là sông Bồ.

Thị xã Hương Trà có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Vân, Hương Chữ, và 4 xã: Hương Toàn, Hương Bình, Bình Tiến và Bình Thành.

Trung tâm hành chính – kinh tế – văn hóa của thị xã là phường Tứ Hạ, cách thành phố Huế 15 km về phía Bắc.

Theo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, thị xã Hương Trà tập trung phát triển mạnh dịch vụ, phát triển du lịch gắn với du lịch thành phố Huế và các vùng lân cận. Quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại như: Trung tâm thương mại Tứ Hạ, siêu thị Bao Vinh, siêu thị Bình Điền,…

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có ưu thế về nguồn nguyên liệu sẵn có của thị xã (nhất là gỗ rừng trồng), công nghiệp sạch, thân thiện môi trường. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ.

Phát triển nông nghiệp – đô thị, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng các không gian xanh nội đô và ven đô; hình thành các vùng tập trung chuyên canh cây thực phẩm, các khu vực trồng hoa, khu nhà vườn trong khu nội thị.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới. Hoặc người dân có thể tra cứu một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 TP Huế.

quy hoạch Hương Trà

Thị xã Hương Trà trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Hương Trà 2

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Hương Trà thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chuyên mục: Quy hoạch