Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030

Thị xã Gò Công nằm ở phía Đông tỉnh Tiền Giang, cách Thành phố Hồ Chí Minh 60 km về phía Nam, cách thành phố Mỹ Tho 35 km về phía đông, có vị trí địa lý:

  • Phía Đông và phía Nam giáp huyện Gò Công Đông
  • Phía Tây giáp huyện Gò Công Tây và huyện Châu Thành, tỉnh Long An
  • Phía Bắc giáp huyện Cần Đước, tỉnh Long An qua sông Vàm Cỏ.

Thị xã Gò Công có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 5 phường: 1, 2, 3, 4, 5 và 7 xã: Long Chánh, Long Hoà, Long Hưng, Long Thuận, Bình Đông, Bình Xuân, Tân Trung.

quy hoạch Gò Công

Thị xã Gò Công trên bản đồ vệ tinh

Về quy hoạch sử dụng đất, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của thị xã. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thi xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cũng có một phần diện tích được quy hoạch các phường trung tâm của thị xã như phường 1, 2, 3, 4, 5 đến 2030.

Mới đây, UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2022 và nằm trên bản đồ sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

quy hoạch Gò Công 2

Chuyên mục: Quy hoạch