Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Duyên Hải đến năm 2030

Thị xã Duyên Hải có diện tích đất 175,07 km² nằm về phía đông nam của tỉnh Trà Vinh, cạnh cửa Cung Hầu của sông Cổ Chiên, cách thành phố Trà Vinh 56 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 258 km và cách thành phố Cần Thơ 156 km và có vị trí địa lý:

  • Phía đông và phía nam giáp Biển Đông
  • Phía tây giáp huyện Duyên Hải
  • Phía bắc giáp huyện Cầu Ngang.

Thị xã Duyên Hải có 7 đơn vị hành chính, gồm 2 phường: 1, 2 và 5 xã: Dân Thành, Hiệp Thạnh, Long Hữu, Long Toàn, Trường Long Hòa.

quy hoạch Duyên Hải

Chuyên mục: Quy hoạch