Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030.

Thị xã Bỉm Sơn cách TP Thanh Hoá 34 km về phía nam, cách thủ đô Hà Nội 120 km về phía bắc. Phía bắc thị xã Bỉm Sơn giáp tỉnh Ninh Bình, phía nam giáp huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hoá), phía đông giáp huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hoá), phía tây giáp huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hoá).

Diện tích tự nhiên của thị xã là 6.701,2 ha với dân số khoảng 58.362 người. Thị xã Bỉm Sơn có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 6 phường là Ba Đình, Bắc Sơn, Đông Sơn, Lam Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn và một xã là Quang Trung.

Bỉm Sơn là vùng đất có địa hình thấp dần từ tây sang đông, vừa có vùng đồng bằng, vùng núi đá, vùng đồi và sông suối. Địa bàn thị xã có ga Bỉm Sơn, và có một số điểm du lịch tâm linh như Đền Cô Chín, Đền Sòng Sơn,…

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

quy hoạch Bỉm Sơn

Thị xã Bỉm Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Bỉm Sơn 2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030.

Chuyên mục: Quy hoạch