Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Trà Vinh đến năm 2030

Thành phố Trà Vinh có diện tích đất 68,03 km² (thành phố của tỉnh Trà Vinh) nằm bên bờ sông Tiền, trên Quốc lộ 53 và cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 202 km và cách thành phố Cần Thơ 100 km, cách bờ biển Đông 40 km và có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre
  • Phía tây bắc giáp huyện Càng Long
  • Phía đông, năm, đông nam và tây nam giáp huyện Châu Thành.

Thành phố Trà Vinh với hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy khá hoàn chỉnh thuận tiện để phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Trà Vinh.

Thành phố Trà Vinh chia làm 10 đơn vị hành chính, bao gồm 9 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và xã Long Đức.

 

quy hoạch Trà Vinh

Chuyên mục: Quy hoạch