Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Sông Công được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Sông Công.

Sông Công là một thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. Sông Công là thành phố công nghiệp, trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa – xã hội phía Nam của tỉnh Thái Nguyên; là đầu mối giao thông, giao lưu phát triển kinh tế – xã hội quan trọng của vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Với vị trí chuyển tiếp giữa đồng bằng và trung du, Sông Công có các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua nối với Thủ đô Hà Nội ở phía Nam và thành phố Thái Nguyên ở phía Bắc, là điều kiện rất thuận lợi để đẩy mạnh giao thương với các vùng kinh tế Bắc Thủ đô Hà Nội, phía Nam vùng Trung du miền núi phía Bắc mà trung tâm là thành phố Thái Nguyên và các vùng kinh tế Tam Đảo – Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang. Với lợi thế đặc biệt, Sông Công từ lâu đã được xác định là trung tâm công nghiệp lớn và là đô thị bản lề, trung chuyển kinh tế giữa các vùng trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên.

Thành phố Sông Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 phường: Bách Quang, Cải Đan, Châu Sơn, Lương Sơn, Mỏ Chè, Phố Cò, Thắng Lợi và 3 xã: Bá Xuyên, Bình Sơn, Tân Quang.

Về quy hoạch, thành phố Sông Công được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Sông Công, bản đồ này được UBND thành phố Sông Công công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

quy hoạch sông Công

Thành phố Sông Sông trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch sông Công 2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Sông Công.

Chuyên mục: Quy hoạch