Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Bắc Kạn đến năm 2030

Thành phố Bắc Kạn có diện tích đất 137 km² nằm ở trung tâm tỉnh Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội 164 km về phía bắc và có vị trí địa lý:

  • Phía nam giáp huyện Chợ Mới
  • Các phía còn lại giáp huyện Bạch Thông.

Thành phố Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính, gồm 6 phường: Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Xuất Hóa và 2 xã: Dương Quang, Nông Thượng.

quy hoạch bắc Kan

Chuyên mục: Quy hoạch