Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Quy hoạch sử dụng đất quận Kiến An được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 quận Kiến An.

Kiến An là một quận nội thành thuộc thành phố Hải Phòng. Quận Kiến An nằm ở phía tây nam khu vực nội thành Hải Phòng, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 10 km. Quận có vị trí địa lý: Phía đông giáp quận Lê Chân (qua sông Lạch Tray) và quận Dương Kinh; phía tây giáp huyện An Lão; phía nam giáp huyện Kiến Thụy với ranh giới là sông Đa Độ; phía bắc giáp huyện An Dương với ranh giới là sông Lạch Tray. Quận có diện tích 29,6 km², dân số năm 2019 là 118.047 người.

Quận Kiến An gồm 10 phường trực thuộc: Bắc Sơn, Đồng Hòa, Lãm Hà, Nam Sơn, Ngọc Sơn, Phù Liễn, Quán Trữ, Trần Thành Ngọ, Tràng Minh, Văn Đẩu.

Về quy hoạch, quận Kiến An được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 quận Kiến An, bản đồ này được UBND quận Kiến An công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Quy hoạch Kiến An

Quận Kiến An trên bản đồ Google vệ tinh.

 

Quy hoạch Kiến An 2

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 quận Kiến An.

 

Quy hoạch Kiến An 3

Chuyên mục: Quy hoạch