Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Dũng được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang.

Huyện Yên Dũng nằm ở phía nam tỉnh Bắc Giang, có núi Nham Biền chạy theo hướng đông – tây và có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Lục Nam và thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Việt Yên, phía nam giáp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với ranh giới là sông Cầu, phía bắc giáp huyện Lạng Giang và thành phố Bắc Giang.

Huyện Yên Dũng có tổng diện tích 185,9km², hiện có 18 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Nham Biền (huyện lỵ), Tân An và 16 xã: Cảnh Thụy, Đồng Phúc, Đồng Việt, Đức Giang, Hương Gián, Lãng Sơn, Lão Hộ, Nội Hoàng, Quỳnh Sơn, Tân Liễu, Tiến Dũng, Tiền Phong, Trí Yên, Tư Mại, Xuân Phú, Yên Lư.

Về quy hoạch, ngày 24/12/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã công khai quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000). Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo quy hoạch huyện Yên Dũng được phát triển theo tính chất: Là vùng phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái lịch sử, văn hóa, lễ hội. Là khu vực sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, có tiềm năng phát triển, hình thành đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Nam của thành phố Bắc Giang. Là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy quan trọng có vị trí trung gian kết nối trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Giang với tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương, có ý nghĩa quan trọng về Quốc phòng, An ninh của tỉnh Bắc Giang và vùng Thủ đô.

Theo định hướng phát triển không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn, huyện Yên Dũng được quy hoạch cụ thể như sau:

Đến năm 2030: Phát triển đô thị trung tâm huyện là thị trấn Nham Biền theo tiêu chuẩn đô thị loại IV. Định hướng là trung tâm hành chính, chính trị, thương mại dịch vụ, du lịch văn hóa lịch sử.

Thị trấn Tân An định hướng sẽ là trung tâm kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ tiểu vùng phía Bắc huyện.

Thị trấn Tiền Phong (sẽ hình thành vào năm 2025): Trung tâm kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ tiểu vùng phía Tây huyện. Là thị trấn mới, phát triển trên cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của xã Tiền Phong hiện hữu.

Thị trấn Nội Hoàng (sẽ hình thành vào năm 2025): Cùng với thị trấn Tiền Phong là trung tâm kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ tiểu vùng phía Tây huyện. Là thị trấn mới, phát triển trên cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của xã Nội Hoàng hiện hữu.

Xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị cho khu vực đô thị mới. Cải tạo nâng cấp hạ tầng cho khu vực đô thị hiện hữu. Xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ, siêu thị bán lẻ, các khu văn phòng và dịch vụ phục vụ cư dân đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn này đạt khoảng 35-38%.

Đến năm 2040: Thị trấn Đức Giang (sẽ hình thành vào năm 2035): Trung tâm kinh tế xã hội, thương mại dịch vụ tiểu vùng phía Đông Nam của huyện. Là thị trấn mới, phát triển trên cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của xã Đức Giang hiện hữu. Tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn này đạt khoảng 68-71%.

Xây dựng huyện Yên Dũng thành thị xã phát triển mạnh về công nghiệp, đô thị và du lịch. Không gian nội thị gồm các phường Tiền Phong, Nội Hoàng, 10 Yên Lư, Nham Biền, Cảnh Thụy, Tư Mại, Tân Liễu, Xuân Phú. Hương Gián và Tân An. Các xã còn lại đóng vai trò là khu vực ngoại thị.

Củng cố phát triển đô thị theo các tiêu chuẩn đối với đô thị ở giai đoạn năm 2030. Phát triển các không gian xanh tại các đô thị gắn kết với hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng của đô thị, đảm bảo phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc truyền thống.

Định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư nông thôn:

Đến năm 2030: Cải tạo nâng cấp các khu dân cư hiện hữu. Đầu tư xây dựng các khu dân cư mới gắn kết với các khu dân cư hiện hữu tạo thành các khu ở tập trung để khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng cơ sở.

Đến năm 2040: Hoàn thiện xây dựng các khu dân cư mới gắn kết với các khu dân cư hiện có. Hoàn thiện hệ thống trung tâm khu ở phục vụ các sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

quy hoạch Yên Dũng

Huyện Yên Dũng trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Yên Dũng 2

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang.

 

quy hoạch Yên Dũng 3

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang. 

 

 

Chuyên mục: Quy hoạch