Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Canh được thể hiện một phần trong bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Vân Canh là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bình Định. Huyện Vân Canh nằm ở phía tây nam tỉnh Bình Định. Có tổng diện tích là 798 km².

Vị trí địa lý của huyện Vân Canh như sau: Phía đông giáp thành phố Quy Nhơn; phía đông bắc giáp huyện Tuy Phước; phía tây giáp huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai; phía nam giáp huyện Đồng Xuân; phía đông nam giáp thị xã Sông Cầu (đều thuộc tỉnh Phú Yên); phía bắc giáp thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn.

Huyện Vân Canh có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm: Thị trấn Vân Canh (huyện lỵ) và 6 xã: Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Hòa, Canh Liên, Canh Thuận, Canh Vinh.

Mục tiêu quy hoạch vùng huyện Vân Canh theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Canh như sau:

Định hướng phát triển: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Định; phát triển công nghiệp, cảng biển, logistic dựa trên các lợi thế về đầu mối giao thông vùng – quốc gia; phát triển du lịch biển gắn với văn hóa lịch sử; phát triển chuyên sâu lĩnh vực đào tạo giáo dục, y tế.

Phát triển du lịch biển đảo chất lượng cao, du lịch tâm linh, tham quan di tích kiến trúc, tôn giáo, thắng cảnh; du lịch.

Hình thành khu liên hợp đô thị – công nghiệp – dịch vụ tại đô thị Canh Vinh (huyện Vân Canh). Phát triển mở rộng các khu công nghiệp hiện có và quy hoạch mới một số khu công nghiệp tại các vị trí thuận lợi khác trong vùng.

Giai đoạn đến năm 2035, hệ thống đô thị tỉnh Bình Định phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường; diện mạo các đô thị và điểm dân cư nông thôn mang đậm bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên đa dạng vùng Nam Trung Bộ.

quy hoạch Vân Canh

Huyện Vân Canh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Vân Canh 2

Quy hoạch sử dụng đất huyện Vân Canh thể hiện một phần trên bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định tới năm 2035.

 

quy hoạch Vân Canh 3

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Chuyên mục: Quy Hoạch
Nhà Phố Net