Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện U Minh, tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030

U Minh là một huyện thuộc tỉnh Cà Mau, nằm về phía tây bắc của tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

  • Phía Bắc giáp huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
  • Phía Đông giáp huyện Thới Bình
  • Phía Tây giáp Vịnh Thái Lan
  • Phía Nam giáp huyện Trần Văn Thời.

Về điều kiện tự nhiên: U Minh là vùng đồng bằng duyên hải, đất nhiễm mặn phèn nhiều, nhiều kênh, rạch. Vườn quốc gia U Minh Hạ nằm ở huyện này.

Huyện U Minh có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn U Minh (huyện lỵ) và 7 xã: Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Hội, Khánh Lâm, Khánh Thuận, Khánh Tiến, Nguyễn Phích.

quy hoạch U Minh

Huyện U Minh trên bản đồ vệ tinh

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện U Minh

Giao thông ở U Minh chủ yếu bằng đường thủy qua hệ thống kênh rạch. Tuyến đường 14 km với hai làn xe, bề mặt rải nhựa đường nối thành phố Cà Mau với Tổ hợp khí điện đạm Cà Mau.

Những năm gần đây huyện U Minh cũng đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.

Về quy hoạch sử dụng đất, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cũng có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn U Minh đến 2030.

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2022 và nằm trên bản đồ sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

quy hoạch U MInh 2

Chuyên mục: Quy hoạch