Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước được thể hiện một phần trong bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Tuy Phước là một huyện thuộc tỉnh Bình Định. Huyện Tuy Phước nằm ở phía nam tỉnh Bình Định. Tổng diện tích huyện vào khoảng 216,77 km2.

Vị trí địa lý của huyện Tuy Phước như sau: Phía bắc giáp huyện Phù Cát; phía tây giáp thị xã An Nhơn; phía tây nam giáp huyện Vân Canh; phía đông và đông nam giáp thành phố Quy Nhơn.

Huyện Tuy Phước có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Tuy Phước (huyện lỵ), Diêu Trì và 11 xã: Phước An, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Lộc, Phước Nghĩa, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Thuận.

Về quy hoạch, ngày 12/7/2018, UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 2337/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tuy Phước đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Về quan điểm quy hoạch, quy hoạch xây dựng vùng huyện phù hợp với Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chỉ huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Quy hoạch huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới, đóng vai trò là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp kho bãi logistics ở phía tây bắc thành phố Quy Nhơn; có vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có thế mạnh phát triển của huyện (trồng lúa, rau sạch, nuôi trồng thủy sản,…).

Định hướng Quy hoạch huyện Tuy Phước là phát triển không gian vùng, được chia thành 3 Tiểu vùng như sau:

Tiểu vùng 1 (Tiểu vùng trung tâm) gồm toàn bộ thị trấn Diêu Trì, thị trấn Tuy Phước, một phần các xã Phước An, Phước Lộc, Phước Nghĩa và Phước Thuận với diện tích khoảng 2.322 ha, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ – thương mại, dịch vụ logistics, kho tàng, bến bãi gắn với hành lang kinh tế dọc trục đường Quốc lộ 1, Quốc lộ 19 mới.

Tiểu vùng 2 gồm các xã Phước An, Phước Thành và một phần xã Phước Lộc với diện tích khoảng 7.202ha, là khu đô thị dịch vụ, thương mại mới hỗ trợ cho đô thị động lực.

Tiểu vùng 3 gồm các xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Lộc, Phước Nghĩa, Phước Hiệp, Phước Quang với diện tích khoảng 12.188 ha, là khu nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, khai thác và phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung, du lịch tâm linh, lịch sử văn hóa và khu du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng gắn với không gian đầm Thị Nại.

quy hoạch Tuy Phước

Huyện Tuy Phước thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Tuy Phước 2

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước thể hiện một phần trên bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định tới năm 2035

 

quy hoạch Tuy Phước 3

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Chuyên mục: Quy Hoạch
Nhà Phố Net