Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tư Nghĩa đến năm 2030

Huyện Tư Nghĩa có diện tích đất 205,3624 km², đây là một huyện đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Ngãi và có vị trí địa lý:

  • Phía đông và đông bắc giáp Thành phố Quảng Ngãi
  • Phía bắc giáp huyện Sơn Tịnh
  • Phía tây giáp huyện Sơn Hà
  • Phía tây nam giáp huyện Minh Long
  • Phía nam giáp huyện Nghĩa Hành
  • Phía đông nam giáp huyện Mộ Đức.

quy hoạch Tư Nghĩa

Chuyên mục: Quy hoạch