Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, gồm: giao thông, xây dựng, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển không gian vùng, xây dựng đô thị và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Trà Cú là một huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, nằm cách thành phố Trà Vinh 33 km đường lộ trên tuyến quốc lộ 53 và 54. Đây là tuyến vận tải hàng hóa quốc tế qua cửa biển Định An, có vị trí địa lý:

  • Phía Đông giáp huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải
  • Phía Tây giáp huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng ranh giới qua Sông Hậu
  • Phía Nam giáp huyện Duyên Hải
  • Phía Bắc giáp huyện Châu Thành và huyện Tiểu Cần.

Huyện Trà Cú có diện tích 312,43 km², dân số năm 2019 là 146.329 người, mật độ dân số đạt 468 người/km². Huyện có đông đồng bào Khmer đông nhất tỉnh, chiếm 60% dân số so với dân số toàn huyện, chủ yếu sinh sống ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Trà Cú mang đặc điểm địa hình rõ nét của vùng đồng bằng ven biển, địa hình huyện có nhiều giồng cát hình cánh cung song song với bờ biển, ở các xã Đại An, Đôn Châu, Ngãi Xuyên, Ngọc Biên.

Huyện Trà Cú có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Trà Cú (huyện lỵ), Định An và 15 xã: An Quảng Hữu, Đại An, Định An, Hàm Giang, Hàm Tân, Kim Sơn, Long Hiệp, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Ngọc Biên, Phước Hưng, Tân Hiệp, Tân Sơn, Tập Sơn, Thanh Sơn.

Về giao thông, trên địa bàn huyện có các tuyến giao thông quan trọng chạy qua gồm: Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, Đường tỉnh 914, Hương lộ 12, 25, 27, 28, 36.
quy hoạch Trà Cú
Huyện Trà Cú trên bản đồ vệ tinh
Về quy hoạch, trước đó UBND tỉnh Trà Vinh ra quyết định số 1513/QĐ-UBND Về việc Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An tỉnh Trà Vinh.

Về kế hoạch sử dụng đất huyện Trà Cú năm 2021 nhằm cụ thể hoá các diện tích đất nhằm phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phủ hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Vị trí, diện tích các khu vực quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Trà Cú.

quy hoạch Trà Vinh
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trà Cú

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An đến 2030.

Thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An là hai trong 17 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Trà Cú. Do đó, quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Trà Cú và thị trấn Định An cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trà Cú.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Cú được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Chuyên mục: Quy hoạch