Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021 – 2030.

Tiên Lãng là một huyện thuộc thành phố Hải Phòng. Huyện có diện tích vào khoảng 189,04 km2. Huyện Tiên Lãng nằm ở phía nam của thành phố Hải Phòng.

Vị trí địa lý huyện Tiên Lãng như sau: Phía đông giáp huyện Kiến Thụy và vịnh Bắc Bộ; phía tây giáp huyện Vĩnh Bảo và huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; phía nam giáp huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; phía bắc giáp huyện An Lão và huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Huyện Tiên Lãng có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tiên Lãng (huyện lỵ) và 20 xã: Bắc Hưng, Bạch Đằng, Cấp Tiến, Đại Thắng, Đoàn Lập, Đông Hưng, Hùng Thắng, Khởi Nghĩa, Kiến Thiết, Nam Hưng, Quang Phục, Quyết Tiến, Tây Hưng, Tiên Cường, Tiên Minh, Tiên Thắng, Tiên Thanh, Toàn Thắng, Tự Cường, Vinh Quang.

Về quy hoạch, ngày 06/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 821/QD- TTg Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huyện Tiên Lãng là một huyện thuộc TP Hải Phòng. Do đó, quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng cũng được thể hiện trong Quyết định này.

Quy hoạch Tiên Lãng

Huyện Tiên Lãng trên bản đồ Google vệ tinh.

 

Quy hoạch Tiên Lãng2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng TP Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030.

Chuyên mục: Quy hoạch