Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Tân Phú Đông đến năm 2021

Huyện Tân Phú Đông có diện tích đất 202,08 km² nằm ở phía đông nam tỉnh Tiền Giangvà có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp biển Đông
  • Phía tây và phía nam giáp huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
  • Phía bắc giáp các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây và Gò Công Đông.
  • Phía bắc giáp huyện Tánh Linh

Huyện Tân Phú Đông có 6 đơn vị hành chính, gồm 6 xã: Phú Đông, Phú Tân, Phú Thạnh (huyện lỵ), Tân Phú, Tân Thạnh, Tân Thới.

quy hoạch Tân Phú ĐÔng

Chuyên mục: Quy hoạch