Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương thời kỳ 2021-2030.

Tam Dương là một huyện nằm ở vùng trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích tự nhiên là 107,13 km².

Huyện có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Bình Xuyên; Phía tây giáp huyện Lập Thạch với ranh giới là sông Phó Đáy; Phía nam giáp thành phố Vĩnh Yên và hai huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; Phía bắc giáp huyện Tam Đảo.

Huyện Tam Dương có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hợp Hòa (huyện lỵ) và 12 xã: An Hòa, Đạo Tú, Đồng Tĩnh, Duy Phiên, Hoàng Đan, Hoàng Hoa, Hoàng Lâu, Hợp Thịnh, Hướng Đạo, Kim Long, Thanh Vân, Vân Hội.

Về quy hoạch, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Tam Dương.

Hướng đến giai đoạn 2021-2030 huyện Tam Dương trở thành một quận của đô thị Vĩnh Phúc, tốc độ phát triển và qui mô kinh tế Tam Dương ở tốp đầu của tỉnh, cơ cấu kinh tế trên địa bàn: Công nghiệp-xây dựng chiếm tỷ trọng 51,9%, dịch vụ 40,9%.; Nông lâm nghiệp-thủy sản khoảng 7,2%.

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ hiện đại. Các cơ sở giáo dục, y tế, khu liên hợp thể thao, bệnh viện, trung tâm điều dưỡng, trường đại học, trường cao đẳng dạy nghề được xây dựng và hoạt động.

Tam Dương trở thành một quận đô thị sinh thái của thành phố Vĩnh Phúc.

quy hoạch Tam Dương

Huyện Tam Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Tam Dương 2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc

 

quy hoạch Tam Dương 3

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Chuyên mục: Quy Hoạch
Nhà Phố Net