Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền được thể hiện trong bản đồ điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Huyện Phong Điền là huyện ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện có diện tích 953,8 km², dân số năm 2018 là 114.820 người, mật độ dân số 120 người/km².

Vị trí cụ thể của huyện Phong Điền như sau: huyện nằm phía bắc tỉnh Thừa Thiên Huế; phía đông giáp huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà; phía nam giáp huyện A Lưới; phía tây giáp huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị; phía tây bắc giáp huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; phía bắc giáp Biển Đông.

Huyện Phong Điền có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phong Điền (huyện lỵ) và 15 xã: Điền Hải, Điền Hòa, Điền Hương, Điền Lộc, Điền Môn, Phong An, Phong Bình, Phong Chương, Phong Hải, Phong Hiền, Phong Hòa, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Thu, Phong Xuân.

Vùng đồi núi là vùng đất phía Tây Nam của huyện bao gồm các xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An và một phần xã Phong Thu và thị trấn Phong Điền. Vùng đồng bằng bao gồm các xã Phong Hoà, Phong Bình, Phương Chương, Phong Hiền và một phần xã Phong Thu và thị trấn Phong Điền.

Huyện có dự án Nhà máy điện Mặt trời Phong Điền – Huế, đây là dự án điện mặt trời quy mô lớn đầu tiên đi vào hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện còn có bênh viện Trung ương Huế cơ sở 2; Khu công nghiệp Phong Điền. Thị trấn Phong Điền là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, được định hướng là đô thị trung tâm cửa ngõ phía Bắc, phát triển đô thị sinh thái về phía Tây Quốc lộ 1A, gắn với vùng bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Huyện Phong Điền hiện đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan đô thị; xây dựng huyện đạt các tiêu chí đô thị loại IV và trở thành Thị xã trong năm 2024

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

 

Quy hoạch Thừa Thiên Huế

Huyện Phong Điền trên bản đồ Google vệ tinh.

 

Quy hoạch Thừa Thiên Huế 2

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phong Điền thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chuyên mục: Quy hoạch