Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Giới thiệu huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Mỏ Cày Nam là một huyện thuộc tỉnh Bến Tre, có địa giới hành chính:

  • Phía Đông và Đông Bắc giáp huyện Giồng Trôm
  • Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Trà Vinh
  • Phía Bắc giáp huyện Mỏ Cày Bắc
  • Phía Nam giáp huyện Thạnh Phú.

Theo thống kê năm 2019, huyện có diện tích 219,88 km², dân số là 143.577 người, mật độ dân số đạt 653 người/km².

Huyện Mỏ Cày Nam có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Mỏ Cày (huyện lỵ) và 15 xã: An Định, An Thạnh, An Thới, Bình Khánh, Cẩm Sơn, Đa Phước Hội, Định Thủy, Hương Mỹ, Minh Đức, Ngãi Đăng, Phước Hiệp, Tân Hội, Tân Trung, Thành Thới A, Thành Thới B.

Sau khi thành lập, huyện Mỏ Cày Nam có 21.988,95 ha diện tích tự nhiên, dân số là 166.474 người với 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm thị trấn Mỏ Cày (huyện lỵ) và 16 xã: An Định, An Thạnh, An Thới, Bình Khánh Đông, Bình Khánh Tây, Cẩm Sơn, Đa Phước Hội, Định Thủy, Hương Mỹ, Minh Đức, Ngãi Đăng, Phước Hiệp, Tân Hội, Tân Trung, Thành Thới A, Thành Thới B.

quy hoạch Mỏ Cày Nam

Huyện Mỏ Cày Nam trên google vệ tinh

 

Quy hoạch sử dụng đất huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Về quy hoạch sử dụng đất, vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Mỏ Cày Nam. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 tỉnh Bến Tre có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Mỏ Cày.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Mỏ Cày Nam được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mỏ Cày Nam được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bến Tre.

quy hoạch Mỏ Cày Nam2

Quy hoạch sử dụng đất huyện Mỏ Cày Nam, được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre

Chuyên mục: Quy hoạch