Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình đến 2030

Thông tin về huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Huyện Hưng Hà nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Thái Bình, cách Thành phố Thái Bình khoảng 27 km. Tọa độ địa lý nằm trong khoảng 20o30’37’ đến 20o40’37’ vĩ độ Bắc và từ 106o06’00’ đến 106o19’22’ kinh độ Đông.

  • Phía Bắc tiếp giáp huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên,
  • Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
  • Phía Nam giáp huyện Vũ Thư
  • Phía Đông giáp huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng.
  • Tổng diện tích đất tự nhiên là 20.041,9 ha,
  • Dân số là 252.891 người được phân bố ở 33 xã và 2 thị trấn.

Hưng Hà có ba mặt giáp sông Hồng (phía tây) cùng hai phân lưu của nó là sông Luộc (phía bắc) và sông Trà Lý (phía nam). Xã Tân Lễ là cực Tây của cả huyện lẫn tỉnh Thái Bình, nằm tại ngã ba sông giữa sông Hồng và sông Luộc. Cực Nam của huyện là xã Hồng Minh, nằm tại ngã ba sông Hồng và sông Trà Lý (tên cổ là cửa Tuần Vườn). Cực Đông là xã Bắc Sơn, nằm tại ngã ba ranh giới với hai huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng. Sông Tiên Hưng lấy nước từ sông Luộc chảy qua giữa huyện theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Ngoài ra huyện có một mạng lưới các con sông nhỏ, kênh rạch nhỏ, nối thông với các sông Hồng, Luộc, Trà Lý.

Huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình có đơn vị hành chính gồm:

Thị trấn Hưng Hà,    Xã Bắc Sơn,    Xã Canh Tân,    Xã Chí Hoà,    Xã Chi Lăng,    Xã Cộng Hoà,    Xã Dân Chủ,    Xã Điệp Nông,    Xã Đoan Hùng,    Xã Độc Lập,    Xã Đông Đô,    Xã Duyên Hải,    Xã Hoà Bình,    Xã Hoà Tiến,    Xã Hồng An,    Xã Hồng Lĩnh,    Xã Hồng Minh,    Xã Hùng Dũng,    Xã Kim Trung,    Xã Liên Hiệp,    Xã Minh Hoà,    Xã Minh Khai,    Xã Minh Tân,    Xã Phúc Khánh,    Xã Phú Sơn,    Xã Tân Hoà,    Xã Tân Lễ,    Xã Tân Tiến,    Xã Tây Đô,    Xã Thái Hưng,    Xã Thái Phương,   Xã Thống Nhất,    Xã Tiến Đức,    Xã Văn Cẩm,    Xã Văn Lang.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030Về quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hưng Hà.quy hoạch Hưng Hà

Theo quyết định, vị trí và diện tích các khu vực quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân đến 2030.

Thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân là hai trong 35 đơn vị hành chính trực thuộc huyện Hưng Hà. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân cũng được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hưng Hà.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

Chuyên mục: Quy hoạch