Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạc

Huyện Hiệp Hòa nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang, cách TP Bắc Giang 30 km về phía tây, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 50km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Tân Yên và huyện Việt Yên, phía tây giáp huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (với ranh giới tự nhiên là Sông Cầu) và thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, phía nam giáp huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với ranh giới tự nhiên là Sông Cầu, phía bắc giáp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Huyện Hiệp Hòa có tổng diện tích 201,10km², hiện có 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thắng (huyện lỵ) và 24 xã: Bắc Lý, Châu Minh, Danh Thắng, Đại Thành, Đoan Bái, Đông Lỗ, Đồng Tân, Hòa Sơn, Hoàng An, Hoàng Lương, Hoàng Thanh, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Hùng Sơn, Hương Lâm, Lương Phong, Mai Đình, Mai Trung, Ngọc Sơn, Quang Minh, Thái Sơn, Thanh Vân, Thường Thắng, Xuân Cẩm.

Về quy hoạch, UBND tỉnh Bắc Giang đã công khai bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo quy hoạch huyện Hiệp Hòa được phát triển theo tính chất, chức năng đô thị: Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa động lực phát triển phía tây của tỉnh Bắc Giang; là trung tâm công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, dịch vụ thương mại.

Đến năm 2035, Hiệp Hòa là trung tâm công nghiệp, dịch vụ ở phía của tỉnh Bắc Giang, là đô thị kết hợp hiệu quả giữa các khu vực đô thị phát triển tập trung với các khu vực đô thị sinh thái vườn, có nền sản xuất nông nghiệp chất lượng cao phát triển mạnh mẽ, từng bước tham gia cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái – văn hóa cho người dân Hiệp Hòa, Thủ đô Hà Nội và vùng lân cận.

h sử dụng đất huyện Hiệp Hòa được thể hiện trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang.

Theo định hướng phát triển không gian đô thị tổng thể, huyện Hiệp Hòa được quy hoạch cụ thể như sau:

Xác định không gian phát triển nội thị và ngoại thị đảm bảo thúc đẩy phát triển các khu vực có tiềm năng đô thị hóa, khai thác các không gian xây dựng tập trung hiện hữu, tôn tạo các giá trị sinh thái đặc trưng và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Khu vực dự kiến phát triển nội thị gồm thị trấn Thắng và 11 xã: Đức Thắng, Hùng Sơn, Thái Sơn, Thường Thắng, Danh Thắng, Lương Phong, Đoan Bái, Bắc Lý, Hương Lâm, Châu Minh và Mai Đình – là các xã có mật độ dân cư khá tập trung có tiềm năng phát triển đạt tiêu chuẩn phường nội thị.

Quy hoạch hệ thống trung tâm đô thị, trung tâm khu vực theo hình thức tập trung tại một số khu vực trọng điểm: Khu vực thị trấn Thắng và phụ cận; Khu đô thị phía Nam gắn với các khu cụm công nghiệp và ĐT 295, cửa ngõ kết nối với Thủ đô Hà nội và tại một số khu vực có tiềm năng và động lực phát triển.

Phân vùng phát triển để tận dụng các tiềm năng và cơ hội của mỗi khu vực đặc trưng trong huyện:

Khu I: Khu vực thị trấn Thắng và vùng phụ cận: Phát triển đô thị tập trung, mật độ khá cao, với các chức năng chính là hành chính, văn hóa thể thao, thương mại, dịch vụ đô thị và các khu ở tập trung.

Khu II: Các khu đô thị sinh thái nông nghiệp, được phát triển trên cơ sở đô thị hóa các xã nội thị không nằm trong các khu đô thị tập trung, gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp đô thị và cung cấp lao động cho các KCN trong huyện.

Khu III: Khu đô thị tập trung gắn với các khu, cụm công nghiệp phía nam, đồng thời là cửa ngõ kết nối Hiệp Hòa với thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh.

Các khu IV: các xã ngoại thị; khu vực sản xuất nông nghiệp, khai thác dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái nông nghiệp.

quy hoạch Hiệp Hòa

Huyện Hiệp Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Hiệp Hòa 2

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang.

 

quy hoạch Hiệp Hòa 3

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang.

Chuyên mục: Quy hoạch