Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hải Hà đến năm 2030

Huyện Hải Hà có diện tích đất 495,5 km² nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp thành phố Móng Cái
  • Phía tây giáp huyện Đầm Hà và huyện Bình Liêu
  • Phía nam giáp Biển Đông
  • Phía bắc giáp địa cấp thị Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc.

Huyện Hải Hà có 11 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Quảng Hà và 10 xã: Cái Chiên, Đường Hoa, Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Chính, Quảng Phong, Quảng Long, Quảng Sơn, Quảng Đức, Quảng Thịnh.

quy hoạch hải hà

Chuyên mục: Quy hoạch