Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Quy hoạch sử dụng đất huyện Dương Minh Châu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Dương Minh Châu đến năm 2030.

Dương Minh Châu là một huyện thuộc tỉnh Tây Ninh. Huyện Dương Minh Châu nằm ở phía đông tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích của huyện là 435,60 km².

Huyện Dương Minh Châu có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; phía tây giáp thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành; phía nam giáp huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng; phía bắc giáp huyện Tân Châu.

Huyện Dương Minh Châu có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Dương Minh Châu và 10 xã: Bàu Năng, Bến Củi, Cầu Khởi, Chà Là, Lộc Ninh, Phan, Phước Minh, Phước Ninh, Suối Đá, Truông Mít.

Về quy hoạch, ngày 27/12/2021, UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện Dương Minh Châu là một thị xã thuộc tỉnh Tây Ninh, vậy nên, quy hoạch huyện Dương Minh Châu được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng tỉnh Tây Ninh.

Theo định hướng phát triển khôn gian vùng, huyện Dương Minh Châu thuộc vùng phát triển kinh tế phía bắc, với hạt nhân là khu phát triển kinh tế cửa khẩu Xa Mát.

Chùm đô thị Dương Minh Châu – Tân Châu có chức năng là đô thị du lịch sinh thái, là trung tâm dịch vụ du lịch, thương mại của vùng và khu vực; hồ Dầu Tiếng, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng bảo vệ đầu nguồn.

Điểm dân cư nông thôn gắn với vùng khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; vùng sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các chợ, đầu mối giao thông, dân cư nông thôn dân tộc truyền thống kết hợp làm du lịch, các vùng kinh tế quốc phòng, đồn, trạm biên phòng.

quy hoạch Dương Minh Châu

Huyện Dương Minh Châu thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch Dương Minh Châu 2

 

Chuyên mục: Quy hoạch