Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Định Hoá đến năm 2030

Huyện Định Hoá có diện tích đất 520,75 km² nằm ở phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Phú Lương và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
  • Phía tây giáp huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
  • Phía nam giáp huyện Đại Từ
  • Phía bắc giáp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Huyện Định Hóa có 23 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Chợ Chu và 22 xã: Bảo Cường, Bảo Linh, Bình Thành, Bình Yên, Bộc Nhiêu, Điềm Mặc, Định Biên, Đồng Thịnh, Kim Phượng, Lam Vỹ, Linh Thông, Phú Đình, Phú Tiến, Phúc Chu, Phượng Tiến, Quy Kỳ, Sơn Phú, Tân Dương, Tân Thịnh, Thanh Định, Trung Hội, Trung Lương.

Được biết đây là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên

quy hoạch đinh hóa

 

Chuyên mục: Quy hoạch