Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đầm Hà có thể xác định theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

Đầm Hà là một huyện ven biển thuộc tỉnh Quảng Ninh. Phía đông và phía bắc huyện giáp huyện Hải Hà; phía tây giáp huyện Tiên Yên và huyện Bình Liêu; phía nam giáp vùng biển thuộc huyện Vân Đồn.

Huyện Đầm Hà có diện tích 414,36 km², dân số 47.060 người (năm 2019). Toàn huyện có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Đầm Hà (huyện lỵ) và 8 xã là Đại Bình, Đầm Hà, Dực Yên, Quảng An, Quảng Lâm, Quảng Tân, Tân Bình, Tân Lập. Huyện có điểm du lịch thác Bạch Vân, đầm Hà Động và cảng Đầm Buôn.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Đầm Hà có thể xác định theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

quy hoạch Đầm Hà

Huyện Đầm Hà trên bản đồ Google vệ tinh.

quy hoạch Đầm Hà 2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đầm Hà theo bản đồ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

 

Chuyên mục: Quy hoạch