Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Chiêm Hoá đến năm 2030

Huyện Chiêm Hoá có diện tích đất 1.146,24 km² ở phía bắc tỉnh Tuyên Quang và có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
  • Phía tây giáp huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang và huyện Hàm Yên
  • Phía nam giáp huyện Yên Sơn
  • Phía bắc giáp huyện Na Hang và huyện Lâm Bình.

Huyện Chiêm Hóa có 24 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Vĩnh Lộc và 23 xã: Bình Nhân, Bình Phú, Hà Lang, Hòa An, Hòa Phú, Hùng Mỹ, Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú, Ngọc Hội, Nhân Lý, Phú Bình, Phúc Thịnh, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thịnh, Tri Phú, Trung Hà, Trung Hòa, Vinh Quang, Xuân Quang, Yên Lập, Yên Nguyên.quy hoạch Chiêm Hóa

Chuyên mục: Quy hoạch