Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Châu Thành (Trà Vinh) mới nhất

Huyện Châu Thành có diện tích đất 348 km², đây là huyện vùng ven của tỉnh Trà Vinh, nằm bao quanh thành phố Trà Vinh và có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp thành phố Trà Vinh
  • Phía đông bắc giáp huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
  • Phía đông giáp huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
  • Phía đông nam giáp huyện Cầu Ngang
  • Phía nam giáp với huyện Trà Cú
  • Phía tây giáp huyện Tiểu Cần
  • Phía tây bắc giáp huyện Càng Long.

Huyện Châu Thành có 14 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Châu Thành và 13 xã: Đa Lộc, Hòa Lợi, Hòa Minh, Hòa Thuận, Hưng Mỹ, Long Hòa, Lương Hòa, Lương Hòa A, Mỹ Chánh, Nguyệt Hóa, Phước Hảo, Song Lộc, Thanh Mỹ.

quy hoạch Châu Thành

Chuyên mục: Quy hoạch