Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Châu Thành (Trà Vinh) mới nhất

Huyện Châu Thành có diện tích đất 348 km², đây là huyện vùng ven của tỉnh Trà Vinh, nằm bao quanh thành phố Trà Vinh và có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp thành phố Trà Vinh
  • Phía đông bắc giáp huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
  • Phía đông giáp huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
  • Phía đông nam giáp huyện Cầu Ngang
  • Phía nam giáp với huyện Trà Cú
  • Phía tây giáp huyện Tiểu Cần
  • Phía tây bắc giáp huyện Càng Long.

Huyện Châu Thành có 14 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn Châu Thành và 13 xã: Đa Lộc, Hòa Lợi, Hòa Minh, Hòa Thuận, Hưng Mỹ, Long Hòa, Lương Hòa, Lương Hòa A, Mỹ Chánh, Nguyệt Hóa, Phước Hảo, Song Lộc, Thanh Mỹ.

quy hoạch Châu Thành