Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy hoạch sử dụng đất huyện A Lưới được thể hiện trong bản đồ điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

A Lưới là một huyện miền núi biên giới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Huyện nằm phía tây TP Huế;  phía bắc giáp huyện Đa Krông (tỉnh Quảng Trị) và huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế); phía nam giáp huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam); phía đông giáp huyện Nam Đông và các thị xã Hương Trà, Hương Thủy; phía tây giáp nước CHDCND Lào.

Huyện A Lưới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm thị trấn A Lưới (huyện lỵ) và 17 xã: A Ngo, A Roàng, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Hạ, Hồng Kim, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hồng Thủy, Hồng Vân, Hương Nguyên, Hương Phong, Lâm Đớt, Phú Vinh, Quảng Nhâm, Sơn Thủy, Trung Sơn.

Theo số liệu thống kê năm 2013, dân số toàn huyện có 46.417 nghìn người, mật độ dân số 38 người/km², trong đó trên 80% là dân tộc thiểu số, bao gồm chủ yếu là các dân tộc Pa Kô, Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hy, và dân tộc Kinh.

Huyện A Lưới có 85 km đường biên giới giáp với nước CHDCND Lào và là huyện duy nhất trong tỉnh có 2 khẩu quốc tế A Đớt – Tà Vàng (tỉnh Sê Kông) và cửa khẩu Hồng Vân-Kutai (tỉnh SaLavan) liên thông với CHDCND Lào, đây là các cửa ngõ phía Tây quan trọng, là lợi thế để huyện mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa với nước bạn Lào và các nước trong khu vực.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện A Lưới được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

quy hoạch A Lưới

Huyện A Lưới trên bản đồ Google vệ tinh.

 

quy hoạch A lưới 2

Quy hoạch sử dụng đất huyện A Lưới thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chuyên mục: Quy hoạch