Bản đồ quy hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang đến 2030

Bản đồ quy hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang đến 2030. quy hoạch giao thông, quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng.

Huyện Na Hang nằm về phía Bắc của Tuyên Quang. Thị trấn Na Hang cách thành phố Tuyên Quang chừng 110 km.

Phía bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng

Phía đông giáp tỉnh Bắc Kạn

Phía nam giáp huyện Chiêm Hóa

Phía tây giáp huyện Lâm Bình.

Huyện Na Hang nằm trong lưu vực của 2 sông lớn: Sông Gâm bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua núi Đổ xã Thượng Tân huyện Bắc Mê vào địa phận Na Hang với chiều dài 53 km, hướng sông chảy từ Bắc xuống Nam; Sông Năng bắt nguồn từ tỉnh Cao Bằng xuống hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) chảy qua Thác Đầu Đẳng vào địa bàn huyện Na Hang với chiều dài 25 km; hai sông hợp với nhau tại chân núi Pắc Tạ cách thượng lưu đập thuỷ điện 2 km. Ngoài ra 2 con sông Gâm và sông Năng, Na Hang còn có nhiều khe, lạch, suối nhỏ và trung bình.

Huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang có các đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Thị trấn Na Hang, Xã Đà Vinh, Xã Năng Khả, Xã Côn Lôn, Xã Sinh Long, Xã Sơn Phú, Xã Yên Hoa, Xã Thượng Nông, Xã Thanh Khương, Xã Khau Tinh, Xã Hồng Thái, Xã Thượng Giáp.

quy hoạch Na Hang

 

Chuyên mục: Quy hoạch