Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Huyện Tiểu Cần nằm về phía tây của tỉnh Trà Vinh, thuộc tả ngạn sông Hậu, có vị trí địa lý:

  • Phía Đông giáp huyện Châu Thành
  • Phía Tây giáp huyện Cầu Kè
  • Phía Nam giáp huyện Trà Cú và sông Hậu
  • Phía Bắc giáp huyện Càng Long.

Huyện Tiểu Cần có diện tích 227,22 km², dân số năm 2019 là 107.846 người, mật độ dân số đạt 475 người/km².

Huyện Tiểu Cần có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Tiểu Cần (huyện lỵ), Cầu Quan và 9 xã: Hiếu Trung, Hiếu Tử, Hùng Hòa, Long Thới, Ngãi Hùng, Phú Cần, Tân Hòa, Tân Hùng, Tập Ngãi.

Tiểu Cần là huyện thuần nông, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Các ngành công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ đang phát triển, tuy nhiên tốc độ còn chậm. Trong nội bộ ngành nông nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm vai trò chủ đạo, nuôi trồng thủy sản đang phát triển dự trên nguồn lợi từ sông Hậu.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần đến 2030

UBND tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần thời kỳ 2021-2030 với những nội dụng cụ thể như:

Nội dung và phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 gồm:

  • Diện tích, cơ cấu các loại đất
  • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
  • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Tiểu Cần.

Về quy hoạch sử dụng đất, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Tiểu Cần và thị trấn Cầu Quan đến 2030.

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Tiểu Cần được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

quy hoạch tiểu cần

Chuyên mục: Quy hoạch