Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030

Huyện Bạch Thông nằm ở trung tâm tỉnh Bắc Kạn, có vị trí địa lý :

  • Phía Đông giáp huyện Na Rì
  • Phía Tây giáp huyện Chợ Đồn
  • Phía Nam giáp huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn
  • Phía Bắc giáp huyện Ngân Sơn và huyện Ba Bể.

Huyện có diện tích 545 km² và dân số 31.061 người (năm 2019). Huyện lỵ là thị trấn Phủ Thông nằm trên quốc lộ 3 cách thành phố Bắc Kạn 18 km về hướng bắc.

Huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Phủ Thông (huyện lỵ) và 13 xã: Cẩm Giàng, Cao Sơn, Đôn Phong, Dương Phong, Lục Bình, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Quân Hà, Quang Thuận, Sỹ Bình, Tân Tú, Vi Hương, Vũ Muộn.

 

quy hoạch Bạch Thông

Huyện Bạch Thông trên bản đồ vệ tinh

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất

Về quy hoạch giao thông, trên địa bàn huyện Bạch Thông có các tuyến giao thông trong điểm kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh như: quốc lộ 3, quốc lộ 279 đi qua.

Ngoài ra, huyện có hệ thống giao thông đang được hoàn chỉnh, với các đường Tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã được mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa.

Trong thời kỳ 2021-2030, huyện cũng sẽ đầu tư xây dựng và mở rộng một số tuyến đường mới. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông cũng được xác định theo bản đồ quy hoạch hoạch sử dụng đất huyện Bạch Thông thời kỳ 2021-2030.

quy hoạch Bạch Thông 2

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Bạch Thông

Về quy hoạch sử dụng đất, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn có một phần diện tích được quy hoạch thị trấn Phủ Thông đến 2030.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Được xác định trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2022 và nằm trên bản đồ sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Bạch Thông.

Phương án quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.

 

Chuyên mục: Quy hoạch